• امروز : پنج شنبه - ۲ بهمن - ۱۳۹۹

فردوسی

20دی
عقل وشرم در سخن فردوسی

عقل وشرم در سخن فردوسی

شرم نوعی نگاه کردن در خویشتن است ، نگاهی که نقد و محاسبه ومحاکمه را به دنبال دارد.

30آذر
تجلی یلدا در اشعار شاعران پارسی زبان

تجلی یلدا در اشعار شاعران پارسی زبان

استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: شب یلدا در بسیاری از دست نوشته های ایرانی الهام بخش بوده و به عنوان آرایه ای ادبی به کار رفته است.