• امروز : سه شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۳۹۹

میراث فرهنگی

12بهمن
گره زدن سرنوشت آثار ملموس و ناملموس به جریان زندگی مردم

گره زدن سرنوشت آثار ملموس و ناملموس به جریان زندگی مردم

موذنی فعال اجتماعی گفت: گره زدن سرنوشت حفاظت از آثار ملموس و ناملموس به جریان زندگی مردم، تنها راه حفظ آنهاست.

02بهمن
صیانت از تاریخ زرین شهر با احیاء باغ برجی ریز

صیانت از تاریخ زرین شهر با احیاء باغ برجی ریز

یک فعال اجتماعی گفت: انجمن حافظان میراث لنجان با تکیه بر داشته های ارزشمند شهرستان لنجان در مسیر حساس سازی جامعه با هدف حراست از آثار تاریخی ملموس و ناملموس گام برداشت.