• امروز : سه شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۳۹۹

میلاد موذنی

21بهمن
نقش تاریخ شفاهی در حفظ و ماندگاری هویت فرهنگی و اجتماعی

نقش تاریخ شفاهی در حفظ و ماندگاری هویت فرهنگی و اجتماعی

یک فعال اجتماعی گفت: انجمن حافظان میراث لنجان از اواخر تیر ماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را برای جمع آوری تاریخ شفاهی این شهرستان آغاز کرد و با تقویت ارتباط با اقوام و طوایف مختلف فهرستی از چهره های ماندگار، هنرمندان، بزرگان، افراد تاثیر گذار و …تهیه گردید.

12بهمن
گره زدن سرنوشت آثار ملموس و ناملموس به جریان زندگی مردم

گره زدن سرنوشت آثار ملموس و ناملموس به جریان زندگی مردم

موذنی فعال اجتماعی گفت: گره زدن سرنوشت حفاظت از آثار ملموس و ناملموس به جریان زندگی مردم، تنها راه حفظ آنهاست.