• امروز : سه شنبه - ۱۸ مرداد - ۱۴۰۱

کرونا

11مرداد
آمار کرونا امروز در ایران سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.

10مرداد
آمار کرونا امروز در ایران دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.

09مرداد
آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین آمار واکسیناسیون کرونا را در کشور اعلام کرد.

09مرداد
آمار کرونا امروز در ایران یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.

06مرداد
آمار کرونا امروز در ایران پنجشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران پنجشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.

05مرداد
آمار کرونا امروز در ایران چهار‌شنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران چهار‌شنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.

04مرداد
آمار کرونا امروز در ایران سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.

02مرداد
آمار کرونا امروز در ایران یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱

وزارت بهداشت آخرین آمار ابتلا، بهبودیافتگان و جان‌باختگان ناشی از بیماری کروناویروس را در کشور اعلام کرد.