• امروز : سه شنبه - ۲۷ مهر - ۱۴۰۰

بایگانی‌های چند رسانه ای - نبض وطن

10مهر

تماس با ما

با نبض وطن در ارتباط باشید صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی سلیمیان نشانی دفتر مرکزی: زرین شهر. بلوار سعدی. ساختمان اداری خوشه. طبقه دوم تلفن: ۵۲۲۲۵۰۳۳-۰۳۱فکس: ۵۲۲۳۲۴۹۷-۰۳۱پست الکترونیکی: nabzevatannews@gmail.com

13مرداد
شهرداری زرین شهر بر مدار شفافیت و شهروند مداری

شهرداری زرین شهر بر مدار شفافیت و شهروند مداری

عملکرد شهرداری زرین شهر در حوزه مالی، عمرانی و خدمات شهری از شفافیت قابل قبولی برخوردار بوده و این مهم مورد تایید بازرسان و حسابرسان است.

12مرداد
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از ملزومات توسعه شهر

جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از ملزومات توسعه شهر

جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از ملزومات توسعه شهر به شمار می آید از این رو شهردای زرین شهر در مسیر آماده سازی ساختار شهرداری برای سرمایه‌گذاری با ایجاد هیات عالی گام برداشت.

11مرداد
الحاق لاگون های ذوب آهن به حریم زرین شهر مطالبه ای که بر زمین ماند

الحاق لاگون های ذوب آهن به حریم زرین شهر مطالبه ای که بر زمین ماند

الحاق لاگون های ذوب آهن به حریم زرین شهر مطالبه ای که بر زمین ماند

09مرداد
توجه ویژه شهرداری زرین شهر به برنامه های فرهنگی و اجتماعی

توجه ویژه شهرداری زرین شهر به برنامه های فرهنگی و اجتماعی

باتوجه به نقش موثر شهرداری ها در ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان، رویکرد اصلی برنامه های مدیریت شهری زرین شهر در دوره پنجم ماهیت مردمی، فرهنگی و اجتماعی داشت و برهمین اساس در گام نخست برنامه‌های فرهنگی_اجتماعی را مورد بازنگری قرار داده و به سمتی حرکت کرد که با اجرای برنامه‌های متنوع درجهت ارتقای سطح نشاط شهروندان حرکت کرد تا موجبات تعمیق پیوند شهروندان با شهرداری نیز مهیا شود

08مرداد
پایانه مسافربری زرین شهر مناسب شهر نیست

پایانه مسافربری زرین شهر مناسب شهر نیست

رویکرد مدیریت شهری جهت احداث ترمینال مسافری بری و رفع چالش های آن در زرین شهر.

07مرداد
ماده ۱۰۱قانونی برای احقاق حقوق عامه شهروندان

ماده ۱۰۱قانونی برای احقاق حقوق عامه شهروندان

شهردار زرین شهر گفت: قانون و بخشنامه سازمان شهرداری ها به شهرداری تکلیف کرده است که حق تفکیک اراضی بالای 500 متر از اراضی که بدون رعایت حقوق عامه مردم و قانون تفکیک شده اند را اخذ کند.

06مرداد
از سر گیری پروژه احداث شهرک حمل و نقل زرین شهر در دوره پنجم مدیریت شهری

از سر گیری پروژه احداث شهرک حمل و نقل زرین شهر در دوره پنجم مدیریت شهری

مجموعه مدیریت شهری زرین شهر در دوره پنجم در مسیر استفاده از پتانسیل های گردشگری این منطقه و واگذاری به گروه های ورزشی مختلف از جمله موتورسواری، تیراندازی و کوهنوردی حرکت کرده و بستر لازم برای بهره برداری از این مجموعه در جهت ارتقاءنشاط اجتماعی را فراهم نمود.